รถเข็นสินค้ายังว่าง

รถเข็นสินค้ายังว่าง.

หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน